K+  K-      A  A  A
brama

Wystawa „Robotnicy przymusowi na wyspie Rugia – ofiary systemu narodowo-socjalistycznego.”

opublikowane: 1 lutego 2006

W lutym 2006 roku przypadła 61. rocznica likwidacji obozu głównego w Rogoźnicy. W ramach jej obchodów w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy została otwarta wystawa pt. „Robotnicy przymusowi na wyspie Rugia – ofiary systemu narodowo-socjalistycznego. „Raj” wspólnoty narodu niemieckiego”.
W jej otwarciu udział wzięli byli więźniowie KL Gross-Rosen, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Artur Paprota, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego d/s Kombatantów Włodzimierz Buczyński, przedstawiciele władz samorządowych ze Strzegomia, Wałbrzycha i Świdnicy, młodzież szkolna, przedstawiciele organizatorów: Norbert Widok – były więzień KL Gross-Rosen, członek Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Okręg Poznań oraz Katarzyna Rostock z Fundacji „Neue Kultur” z Berlina i gospodarze terenu.
Tematem wystawy jest miejscowość Prora – kąpielisko morskie, które zostało wybudowane w latach 1936-1939 na wyspie Rugia.
Przedstawicielka strony niemieckiej, Katarzyna Rostock, uświadomiła zebranym, że dla Niemców wystawa ta ma charakter rozliczeniowy, ma ona pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak doszło do tego, że większość niemieckiego społeczeństwa tolerowała narodowosocjalistyczny reżim?”. Wyjaśnić ideę powstania tzw. Wspólnoty Narodu Niemieckiego (Deutsche Volksgemeinschaft) oraz pokazać w jaki sposób narodowy socjalizm nagradzał Niemców, którzy nie sprzeciwiali się reżimowi (np. urlopem w kurorcie Prora) i tych, którzy od samego początku byli wykluczeni ze Wspólnoty, a więc Żydów, Sinti i Romów, niepełnosprawnych itp. Jak powiedziała Katarzyna Rostock trzeba też przypomnieć robotników przymusowych, którzy od 1939 r. pracowali przy rozbudowie kurortu w Prora. Dzięki wypowiedziom świadków wiadomo obecnie, iż żyli w bardzo ciężkich warunkach, panował głód. Były wśród nich również ofiary śmiertelne.
Natomiast Norbert Widok zwrócił uwagę, że wystawa nie tylko przybliża zwiedzającym etapy rozwoju narodowego socjalizmu, propagandę opartą o psueudonaukowe teorie. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział, że trzeba pamiętać o wydarzeniach z przeszłości, ale jednocześnie budować przyszłość opartą na wzajemnym poszanowaniu, tolerancji i zrozumieniu bez nienawiści i wrogiego nastawienia, tak aby każdy mógł znaleźć swoje miejsce godziwego życia. Wystawa była prezentowana do 30.04.2006 roku, w budynku głównym Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, w sali wystaw czasowych.