K+  K-      A  A  A
brama

Contact

The Gross-Rosen Museum in Rogoźnica

Museum’s Administrator:

Government of the Lower Silesia Province

Rogoźnica, Dolnośląskie Province
post code 58-152 Goczałków
telephone  (0048) 74 85-590-07

Archives and Scientific-Research Workshops

58-304 Wałbrzych,
Szarych Szeregów Street 9
telephone (0048) 0-74 842-15-80,
tel. (0048) 74 842-15-94
e-mail: muzeum@gross-rosen.eu
Account: Santander Bank Polska SA 1 O/Wałbrzych
Nr 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397

Director Janusz Barszcz
Deputy director Andrzej Gwiazda