K+  K-      A  A  A
brama

Wolontariat w służbie zabytkom

opublikowane: 23 października 2007

Muzeum Gross-Rosen w porozumieniu z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego wzięło udział w Programie Wolontariat w służbie zabytkom. Był to program całoroczny finansowany z Europejskiego Programu „Kultura 2000” a współfinansowany „ze środków Niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, skierowanym do młodych Polaków, Niemców i Czechów w wieku od 18 do 26 lat.
Koordynatorem projektu w Polsce była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
W ramach tego projektu Muzeum Gross-Rosen przyjęło dwóch wolontariuszy (z Polski i z Niemiec).
Zakres prac wykonywanych w Muzeum Gross-Rosen obejmował: odtwarzanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Muzeum kartoteki więźniów obozu Gross-Rosen, a także kartoteki członków załogi SS, prace związane z digitalizacją zbiorów, tłumaczenia dokumentów z języka niemieckiego, udział w projektach prowadzonych przez Muzeum Gross-Rosen

Jens Köber – sporządzanie kartotek………………………………….Małgorzata Kłych – wprowadzanie danych