K+  K-      A  A  A
brama

Wizyta Wicepremiera Grzegorza Schetyny

opublikowane: 13 maja 2009

W ramach całorocznych obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 11 maja 2009 roku, o godz. 12:30 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się spotkanie poświęcone ocenie stopnia realizacji projektu „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN”. Spotkanie uświetniła wizyta Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny, ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP Henryk Gołębiewski, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Piotr Borys, przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego Edwin Petrykat, byli więźniowie Ludwik Hofmann i Zenon Kicki, Sekretarz WKOPWiM  Jerzy Walewski, Prezes Fundacji „Kamieniołomy Gross-Rosen” Piotr Koral i członkini rady nadzorczej Fundacji Elżbieta Dec, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Strzegomiu Henryk Radkowski, dziennikarze prasy, radia i telewizji.

Autorem projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen” – architekoniczno-przestrzennego zagospodarowania przestrzeni muzealnej w historycznym kamieniołomie jest wybitny architekt i artysta Mirosław Nizio. Cel budowy tego pomnika to upamiętnienie tysięcy więźniów z całej Europy, którzy ginęli i cierpieli w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen w latach II wojny światowej. Realizacja projektu pozwoli też na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych historycznych obiektów poobozowych oraz rozwinięcie przez Muzeum Gross-Rosen nowych form działalności edukacyjnej.

Spotkanie potwierdza słuszność dążeń władz Rzeczypospolitej oraz administracji samorządowej, a także działaczy społecznych do promowania Muzeum Gross-Rosen, jako ważnego elementu publicznej edukacji historycznej oraz uczynienia go wyrazistym punktem na mapie Polski i Europy upamiętniającym ofiary hitleryzmu. Jak powiedział w swoim wystąpieniu Wicemarszałek Piotr Borys: „… ten wspaniały projekt jest wyrazem naszego głębokiego szacunku dla (…) tysięcy ofiar, które w męczeńskiej śmierci oddały tutaj życie (…) jest to myślenie o przyszłości, nie zapominając o przeszłości. To wszystko co tutaj powstanie (…) jest wielkim projektem regionu, ale też Polski. (…) Pamiętajmy, że ta tragiczna przeszłość musi mieć swój wyraz w przyszłości…

Opracowany projekt konserwatorsko-budowlany i architektoniczno-przestrzenny na terenie Muzeum Gross-Rosen jest przedsięwzięciem unikalnym, oryginalnym i nowoczesnym,  znakomicie wpisującym się w europejskie i światowe trendy służące kultywowaniu pamięci i intensyfikowaniu historycznej działalności edukacyjnej. Unikatowość tego przedsięwzięcia podkreślił Senator Stanisław Jurcewicz mówiąc: „Tak jak ten projekt jest unikatowy, tak to miejsce jest unikatowe (…). Warto dla regionu, dla Polski i dla wiedzy w Europie stworzyć taki monument”. Swoje poparcie dla realizacji tego projektu wyrazili wszyscy obecni tam parlamentarzyści. Pani Poseł Anna Zalewska powiedziała: „Wszyscy dyskretnie, żeby nie przeszkadzać, będziemy uczestniczyć w poszczególnych fazach projektu i po to tu jesteśmy, żeby to zaświadczyć. (…) Wspólnie chcemy to przedsięwzięcie otwierać już dla młodych Polaków, młodych Europejczyków, którzy o polskiej i europejskiej tożsamości będą się tutaj uczyli”. Zaś Poseł Henryk Gołębiewski stwierdził: „Wyrażam przekonanie, że wspólnym wysiłkiem będziemy mogli pokonać [napotkane] trudności”.

Na zakończenie został odczytany list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który nie mógł niestety osobiście uczestniczyć w spotkaniu.

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem-Mauzoleum.

Fragmenty wystąpienia Pana Wicepremiera Grzegorza Schetyny
… „jesteśmy tu po to,  żeby podkreślić, że pamiętamy o symbolach i pamiętamy o historii.  Chciałem serdecznie docenić i przekazać stąd wyrazy szacunku dla osób,  które tutaj spędziły miesiące i lata,  w tym piekle na ziemi.  Nasz Rząd,  myślę,  że wszyscy,  którzy mogą pomóc w tej sprawie zaangażują się.  Chcemy, […] żeby ten projekt był pamięcią historyczną,  ale żeby był nie tylko znakiem przeszłości, ale żeby powiedział młodym pokoleniom, co tu strasznego się działo. Chcielibyśmy,  i tak rozumiemy zaangażowanie Ministerstwa Kultury,  także Urzędu Marszałkowskiego w ten pierwszy krok projektu, wspólnego projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen”,  żeby to wspólne zaangażowanie dało nam zbudowanie symbolu, […] którym było Gross-Rosen, ale symbolu,  który pamiętając o przeszłości będzie dawał znak na przyszłość,  znak porozumienia,  budowy wspólnej europejskiej tożsamości.  To rzecz ważna i rozpisana pewnie na lata,  ale mam obietnicę Pana Dyrektora,  że wszyscy tutaj chcą się tym naprawdę zająć.  My deklarujemy,  myślę na poziomie Samorządu,  także Rządu,  zaangażowanie w te sprawy.  Bo to trzeba po prostu zrobić i ten czas jest dobry,  żeby takie zobowiązanie na siebie przyjąć,  co niniejszym czynię”.