K+  K-      A  A  A
brama

Kamienne Piekło II

Projekt „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” jest realizowany dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji „Kamieniołomy Gross-Rosen” i Polsko-Amerykańskiemu Funduszowi Przedsiębiorczości. To dzięki nim w 2005 r. Muzeum w drodze darowizny otrzymało teren, włączony następnie w obszar Muzeum, na którym zlokalizowane jest historyczne wyrobisko – miejsce niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen. Fundacja sfinansowała uporządkowanie kamieniołomu, ogrodzenie i oświetlenie, co pozwoliło na udostępnienie tego miejsca zwiedzającym. Fundacja, od czasu swojego powstania, czynnie wspiera Muzeum – finansowo i organizacyjnie – w zabieganiu o realizację tego przedsięwzięcia.
Na zlecenie Fundacji „Kamieniołomy Gross-Rosen”, koncepcja Pomnika Zagłady została przygotowana przez Mirosława Nizio, wybitnego polskiego architekta, specjalizującego się w budowlach i ekspozycjach muzealnych, w tym także martyrologicznych. Mirosław Nizio jest twórcą m.in. takich przedsięwzięć jak: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej – 1920”, Mauzoleum w Michniowie.
O wspólnej realizacji projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” zdecydowali, w podpisanym 7 lipca 2008 r. Liście Intencyjnym, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Muzeum Gross-Rosen oraz Fundacja „Kamieniołomy Gross-Rosen”.
Ponadto poparcia temu przedsięwzięciu udzielili m.in.: środowisko byłych więźniów KL Gross-Rosen, Wicepremier RP, Pan Grzegorz Schetyna, Minister w Kancelarii Premiera RP, Pan Władysław Bartoszewski, Ambasadorowie Izraela, USA, Holandii, polscy parlamentarzyści, samorządowcy i ludzie kultury.