K+  K-      A  A  A
brama

Wykonanie odwodnienia oraz naprawa i zabezpieczenie murów ceglanych budynku kuchni więźniarskie.

W roku 2009 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zrealizowano zadanie pn.: „Rogoźnica, były obóz koncentracyjny Gross-Rosen: wykonanie odwodnienia oraz naprawa i zabezpieczenie murów ceglanych budynku kuchni więźniarskie”.
Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (Priorytet 1-Ochrona zabytków).
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.