K+  K-      A  A  A
brama

Rozbudowa sieci komputerowej muzeum

Rozbudowa sieci komputerowej muzeum w ramach zadania:
„Tworzenie baz danych informacji o więźniach systemu KL Gross-Rosen oraz informacji o zasobie archiwalnym muzeum. Zabezpieczenie historycznych dokumentów źródłowych”
Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (Priorytet 5-Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego).
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.