K+  K-      A  A  A
brama

” Lekcja historii w miejscu pamięci – obóz koncentracyjny Gross-Rosen”

opublikowane: 13 czerwca 2007

13.06.2007r. zakończyła się druga edycja projektu edukacyjnego zatytułowanego ” Lekcja historii w miejscu pamięci – Obóz koncentracyjny Gross-Roseen”. Głównym przesłaniem projektu było zaproszenie do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy młodzieży z ostatnich klas gimnazjalnych szkół dolnośląskich, na tzw. „żywą lekcję historii”. W zetknięciu z poobozowymi reliktami, młodzież mogła poznać historię jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych, jakie funkcjonowały w Europie w czasie drugiej wojny światowej. Lekcja była również okazją do pogłębienia wiedzy o przeszłości regionu, w którym mieszkamy. Uczniowie mogli poznać prezentowane w muzeum, archiwalne fotografie, dokumenty źródłowe, obozową korespondencję i wspomnienia byłych więźniów odtwarzane w czasie projekcji filmu.


Ogółem w drugiej edycji projektu, od 14 maja do 13 czerwca br., uczestniczyło 20 grup młodzieżowych z 20 gimnazjów Dolnego Śląska tj. 634 uczniów i 36 opiekunów. Wyboru szkół dokonało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, które przygotowało również szczegółowy harmonogram ich przyjazdu do muzeum. Warto podkreślić, że dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego udział młodzieży w realizacji projektu był całkowicie bezpłatny. Na zakończenie „Lekcji…” każdy uczestnik otrzymał publikację ” KL Gross – Rosen, hitlerowski obóz koncentracyjny na Dolnym Śląsku” autorstwa prof. Alfreda Koniecznego. Podziękowania za przeprowadzone zajęcia, przekazywane na bieżąco pracownikom muzeum świadczą pośrednio o tym, że ta ” Lekcja….” na pewno nie została zmarnowana.