K+  K-      A  A  A
brama

News

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 71. ROCZNICĘ AGRESJI NIEMIEC NA POLSKĘ. ZAPRASZAMY

published: 31 sierpnia 2010

Prace archeologiczne w I kwartale 2010

published: 8 lipca 2010

Muzeum realizuje projekt „Kamienne Piekło I”, który polega na przeprowadzeniu prace rewaloryzacyjnych w zakresie konserwacji oraz rekonstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłego obozu Gross-Rosen. Nadzór archeologiczny przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z projektem prowadzi Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „ARCHEOLOG” mgr Tomasz Ciasnocha z Wrocławia.

read more »

Konferencja inaugurująca kampanię promocyjną projektu „Kamienne Piekło”

published: 7 lipca 2010

6 lipca br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się konferencja „Muzeum Gross-Rosen – Miejsce Pamięci w turystyce kulturowej Dolnego Śląska”. Zainaugurowała ona kampanię promocyjną projektu KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Jednocześnie rozpoczęta została społeczna akcja zbierania podpisów pod petycją do Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego o przeniesienie projektu KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN II – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen z listy rezerwowej na listę podstawową Programu Infrastruktura i Środowisko.

„Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”

published: 10 czerwca 2010

Nowa ekspozycja czasowa „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…” to zbiór fotografii dokumentalnych, wykonanych bezpośrednio po wyzwoleniu na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Autorami zdjęć są Henryk Makarewicz oraz Stanisław Mucha. Dokumentację fotograficzną uzupełniają fragmenty wpisów do księgi pamiątkowej Muzeum.
Ekspozycja w polskiej i  angielskiej wersji językowej, została przygotowana przez pracowników Działu Wystawienniczego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Wystawę można obejrzeć 1.06 – 30.09.2010 w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. read more »

Konferencja ROPWiM

published: 9 czerwca 2010

Uczestnicy „Krajowej konferencji poświęconej problematyce ochrony cmentarzy, kwater i grobów wojennych”, organizowanej w dniach 8-11.06.2010 r. we Wrocławiu przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, gościli również w Muzeum Gross-Rosen.
W programie pobytu, który zaplanowano na 8.06.2010 r., przewidziano spotkanie z Dyrektorem Muzeum, projekcję filmu o historii KL Gross-Rosen i oprowadzenie po terenie byłego obozu. Oprócz historii uczestnicy konferencji poznali zakres aktualnie wykonywanych prac konserwatorsko-budowlanych w ramach projektu „Kamienne Piekło I”, którym poddawane są zachowane obiekty poobozowe oraz projekt architektoniczno-przestrzennego zagospodarowania terenu muzealnego kamieniołomu – autorstwa NIZIO International Design pn. „Kamienne Piekło II”.
Na zakończenie pobytu pod „Ścianą Śmierci” i Pomnikiem-Mauzoleum Goście oddali hołd ofiarom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Walim – 65 rocznica

published: 12 maja 2010

7, 8 i 10 maja 2010 r. w Walimiu odbyły się uroczyste obchody 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz wyzwolenia więźniów z obozów zlokalizowanych w Górach Sowich, gdzie obok jeńców wojennych i robotników przymusowych pracowało ponad 13 000 Żydów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
7 maja odbyła się młodzieżowa sesja naukowa poświęcona robotnikom przymusowym, jeńcom wojennym i  więźniom KL Gross-Rosen. Uczestnicy spotkania „idąc śladami” Abrahama Kajzera – więźnia getta łódzkiego, KL Auschwitz i KL Gross-Rosen – dzięki prezentacji przygotowanej przez młodzież z Liceum w Łodzi, zapoznali się z historią Żydów łódzkich. Uczniowie z Oświęcimia i Strzegomia przedstawili historię KL Auschwitz i KL Gross-Rosen. Referat nt. „Niewolniczej pracy więźniów Arbeitslager Riese” przedstawiła dr Dorota Sula z Muzeum Gross-Rosen, zaś Piotr Kruszyński prezentując zdjęcia i mapy omówił lokalizację poszczególnych obozów, funkcjonujących w czasie II wojny światowej w Górach Sowich.
Główne uroczystości obchodów odbyły się 8 maja przed walimskimi sztolniami. Wziął w nich udział m. in. wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Łużniak. W swym wystąpieniu położył on nacisk na fakt, iż naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy oddali życie w czasach terroru. Historia musi być przestrogą dla następnych pokoleń.
Uroczystości uświetniło nabożeństwo ekumeniczne celebrowane przez: proboszcza parafii pw. św. Barbary w Walimiu ks. Stefana Łobodzińskiego, ks. mitrata Eugeniusza Cebulskiego proboszcza parafii prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Sokołowsku oraz ks. radcę Waldemara Pytla proboszcza parafii świdnickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Po modlitwach odczytano Apel Pamięci i złożono wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Uroczystość zakończył koncert Chóru Prawosławnego ordynariatu WP przy Śląskim Okręgu Wojskowym.
Obchody Dnia Zwycięstwa, 10 maja, zakończył Marsz Milczenia, którego uczestnicy przemaszerowali z byłej stacji PKP w Walimiu na miejsce byłego obozu Wolfsberg, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci zamordowanych w Górach Sowich jeńców wojennych, robotników przymusowych i więźniów KL Gross-Rosen. Odsłonięcia dokonał były więzień KL Gross-Rosen Edmund Szenkowski, następnie odmówiono modlitwę za zmarłych Kadisz, którą poprowadził Icchak Rapoport, naczelny rabin Wrocławia i Śląska. Po złożeniu wieńców i kwiatów uroczystości zakończył koncert chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu.

Pamięć i Edukacja

published: 30 kwietnia 2010

Pamięć

Kolejna rocznica zakończenia drugiej wojny światowej stała się okazją do przypomnienia wydarzeń sprzed 65 lat i uhonorowania ofiar. Uroczystości upamiętniające odbyły się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i w miejscach dawnych filii.
Dnia 29.04.2010 r. młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej z Jaroszowa uczestniczyła w dorocznym „Rajdzie Gwiaździstym” mającym na celu uczczenie ofiar faszyzmu. Pod pomnikiem Mauzoleum uczniowie zapalili znicz i złożyli kwiaty.
Dnia 08.05.2010 r. uczestnicy XXIV „Biegu Pamięci” oddali w Muzeum hołd ofiarom KL Gross-Rosen.
W tym samym dniu delegacja Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pobrała grudkę ziemi z terenu byłego obozu. Ziemia złożona zostanie w podziemiach Kościoła św. Wojciecha w Poznaniu oraz w Sanktuarium Mundurowym w Skulsku w celu upamiętnienia prawdopodobnego miejsca śmierci Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów.
Dnia 30.04.2010 r. w miejscowości Skarbimierz odbyły się obchody związane z upamiętnieniem dawnej filii Brieg Pampitz. Młodzież Gminnego Zespołu Szkół przygotowała artystyczny program okolicznościowy. w uroczystościach udział wzięła delegacja z Muzeum Gross-Rosen.

Edukacja

27.05.2010 r. w sesji edukacyjnej, „Jeśli nie pamięć, to co?”, organizowanej przez Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach uczestniczyli pracownicy Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen. Propozycje zajęć warsztatowych dla młodzieży prezentowała Pani Renata Jemioł. Miłym dla nas akcentem było zajęcie pierwszego miejsca przez ucznia z Rawicza, który w konkursie organizowanym przez Muzeum w Łambinowicach przygotował prezentację dotyczącą więźnia obozu Gross-Rosen.

Wizyta byłego więźnia

published: 29 kwietnia 2010Muzeum Gross-Rosen gościło Pana Jerzego Grossa, byłego więźnia obozu, który znalazł się na tzw. „liście Schindlera” i z Płaszowa poprzez obóz macierzysty w Gross-Rosen trafił do podobozu Brünnlitz. Jego historię postanowiła upowszechnić niemiecka ekipa telewizyjna. Na terenie byłego KL Gross-Rosen, przy pozostałościach po blokach przyjęć, w łaźni więźniarskiej oraz na placu apelowym bohater opowiadał o pobycie w obozie, ciężkiej pracy, wyżywieniu i okrutnych szykanach ze strony SS.

Upamiętnienie ofiar AL Hartmannsdorf – filii KL Gross-Rosen

published: 19 kwietnia 2010

Z inicjatywy byłego więźnia AL Hartmannsdorf Pana Alberta Pawłowicza została wmurowana na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy tablica upamiętniająca ofiary ewakuacji tego podobozu.
Dnia 13. kwietnia br. inicjator oraz delegacja fundatorów tablicy złożyła kwiaty w miejscu upamiętnienia.

Wystawa – losy kobiet więźniarek

published: 8 lutego 2010

Muzeum Gross-Rosen zachęca do obejrzenia ekspozycji poświęconej losom kobiet więźniarek obozu koncentracyjnego Auschwitz, prezentowanej w Rogoźnicy od 2.02.2010 r.

Ekspozycja o wysokich walorach poznawczych, przygotowana i wypożyczona z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przypomina tragiczną historię kobiet więzionych w obozie zagłady.
Warto przypomnieć, że spośród kobiet KL Auschwitz kompletowano transporty więźniarek przewożone do filii Gross-Rosen.
W ten sposób powstały m.in. filie w Birnbaeumel, Hochweiler, Kurzbach.
Część kobiet, więźniarek Auschwitz trafiła do Gross-Rosen w transportach ewakuacyjnych.