K+  K-      A  A  A
brama

„Człowiek – człowiekowi…” – uroczystości z okazji 60. rocznicy wyzwolenia KL Gross-Rosen

opublikowane: 11 lutego 2005

11.02.2005 roku w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, w sali wystaw czasowych, odbyły się uroczystości
z okazji 60. rocznicy wyzwolenia KL Gross-Rosen. W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie
KL Gross-Rosen, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz nauczyciele i młodzież z okolicznych szkół.
Historię, w szczególności ostatnie miesiące funkcjonowania KL Gross-Rosen i jego filii przybliżył zebranym
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego A. Konieczny. Podkreślił on, iż działalność oświatowa Muzeum skierowana przede wszystkim do młodzieży jest ważnym elementem zachowania pamięci o tym miejscu.
Następnie głos zabrał były więzień KL Gross-Rosen pan Andrzej Ochlewski. Mówiąc o swoich pobytach w obozach koncentracyjnych stwierdził, że: „Stwarzanie, opracowywanie i stosowanie metod pozbawiających człowieka cech ludzkich jest […] zbrodnią wyrafinowaną i perfidną.” Na zakończenie swojego wystąpienia zaapelował o tolerancję, życzliwość i zrozumienie międzyludzkie – „Nie ma złych państw i złych narodów, są tylko złe idee i źli ludzie”.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik-Mauzoleum, gdzie złożono wieńce i wiązanki.
W ramach tych uroczystości otwarto wystawę „Człowiek człowiekowi … Obozy na Dolnym Śląsku
i Opolszczyźnie w latach 1939-1945”
, którą we współpracy z Muzeum Gross-Rosen, Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu i Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zorganizował wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Rolę, jaką odegrała ta Instytucja, której poprzedniczką była Oddziałowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu w zbieraniu materiałów, dokumentowaniu i zabezpieczeniu śladów zbrodni i popełnionych przez reżim III Rzeszy na terenach Dolnego Śląska przedstawił dr Robert Klementowski.
Przeniesiona z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu ekspozycja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii jedynego na Dolnym Śląsku obozu koncentracyjnego – KL Gross-Rosen, druga zaś dotyczy obozów jenieckich – Lamsdorf (Łambinowice) i Sagan (Żagań).
Na wystawie zaprezentowano materiały dotyczące powstania KL Gross-Rosen oraz obozów jenieckich Lamsdorf i Sagan także obrazujące pracę i codzienne życie ludzi uwięzionych w tych obozach. Całość uzupełniają liczne fotografie zarówno członków załogi, więźniów, jeńców, jak i zdjęcia terenów obozowych. Oprócz tego można tam zobaczyć m.in. narzędzia pracy, przedmioty codziennego użytku (miski, łyżki itp.), mundury wojskowe, listy obozowe itp.
Wystawa czynna była do 31 05. 2005 roku w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy