K+  K-      A  A  A
brama

Wystawa – „Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych …”

Opublikowane: 10 maja 2004

10 maja 2004 r. otwarto w salach wystawowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, wystawę pt. „Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu w latach 1939-1945”.
Na przygotowanej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu wystawie można było zobaczyć akwarele, obrazy olejne, grafiki, wyroby rękodzieła artystycznego itp., które powstawały w latach 1939-1945 w różnych obozach jenieckich. Zaprezentowany przegląd twórczości i aktywności kulturalnej jeńców w zestawieniu z wyjątkowo trudnymi warunkami w jakich powstawały te dzieła, uświadamia odbiorcy znaczenie kultury w życiu człowieka, niezależnie od warunków w jakich przyszło mu żyć. Ten fenomen tak podsumował, były jeniec Oflagu II C w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew) prof. J. Hryniewiecki: „Ekspozycja twórczości
w obozach jenieckich powstawała z potrzeby tworzenia dzieł trwalszych niż nasze życie…”

Otwarciu wystawy, towarzyszyła prelekcja wygłoszona przez pracownika Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych mgr Annę Wickiewicz, na temat historii obozów jenieckich zlokalizowanych w Łambinowicach
na Opolszczyźnie (do 1945 r. Lamsdorf) oraz prezentowanej wystawy

Konkurs na temat Holocaustu i martyrologii narodów podczas II wojny światowej.

Opublikowane: 15 kwietnia 2004

15 kwietnia 2004 r. w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu odbył się konkurs na temat Holocaustu i martyrologii narodów podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii KL Gross-Rosen. Konkurs ten był podsumowaniem cyklu wykładów jakie od października 2003 r. pracownicy Muzeum Gross-Rosen przeprowadzali dla uczniów klas trzecich tegoż gimnazjum.29 finalistów, wyłonionych w eliminacjach klasowych, prezentowało bardzo wyrównany poziom. Jury w składzie: mgr Beata Bułakowska, mgr Grażyna Choptiany (przewodnicząca) i mgr Aneta Małek, miało poważny problem
z rozstrzygnięciem konkursu. Po dodatkowych pytaniach wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

  1. miejsce – Agnieszka Gapińska z klasy III a
  2. miejsce – Michał Szumko z klasy III a
  3. miejsce – Krzysztof Cieślak z klasy III b

Książkowe nagrody dla zwycięzców ufundowali: Muzeum Gross-Rosen i Urząd Miasta w Strzegomiu.
Przy okazji konkursu zaprezentowano również bogato ilustrowane opracowania – wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki historii mgr Beaty Bułakowskiej – na temat Holocaustu oraz historii hitlerowskich obozów koncentracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem KL Gross-Rosen.

Na zakończenie, podsumowując wielomiesięczną współpracę, zastępca dyrektora Muzeum Gross-Rosen Andrzej Gwiazda wręczył nauczycielce historii mgr Beacie Bułakowskiej dyplom uznania za wkład i zaangażowanie
w przygotowanie młodzieży oraz popularyzowanie wiedzy o martyrologii w czasie II wojny światowej.

Otwarcie wystawy pt. „Ludwikowicka filia KL Gross-Rosen”

Opublikowane: 5 kwietnia 2004

Ważnym elementem ekspozycji jest także materiał informujący o KL Gross-Rosen, uzupełniony zdjęciami, planem obozu i mapą rozmieszenia jego filii. Zaprezentowane zostały także grafiki autorstwa Szmuela Laitnera, byłego więźnia AL Ludwigsdorf.

W uroczystym otwarciu, w którym wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz i Muzeum Gross-Rosen, młodzież z okolicznych szkół oraz mieszkańcy Ludwikowic Kł. Uczestnicy otwarcia mieli okazję wysłuchać referatu mgr Katarzyny Pawlak-Weiss pt. „Eksterminacja w obozach koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli KL Gross-Rosen i jego filii w Ludwikowicach Kłodzkich w polityce Hitlera wobec narodu żydowskiego”. Obecni pracownicy Muzeum odpowiadali na liczne pytania młodzieży dotyczące historii KL Gross-Rosen jak
i funkcjonowania Muzeum.

Nowa publikacja – „Arbeitslager Riese. Filia KL Gross-Rosen”

Opublikowane: 22 stycznia 2004

W styczniu 2004 r. ukazało się, długo oczekiwane, nowe wydawnictwo Muzeum Gross-Rosen z serii „Filie KL Gross-Rosen”, książka dr Doroty Suli pt. „Arbeitslager Riese. Filia KL Gross-Rosen”. Autorka jest pracownikiem Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Gross-Rosen.
Poruszony w książce temat tajemniczych budowli zlokalizowanych w rejonie Gór Sowich, określonych przez Niemców kryptonimem „Riese” (Olbrzym), od zakończenia II wojny światowej budził ogromne zainteresowanie zarówno wśród badaczy, historyków, jak i zwykłych łowców sensacji. Autorka uchylając się od toczących się od lat sporów na temat przeznaczenia podziemnych budowli, sama stojąc na stanowisku, iż chodzi o podziemną kwaterę Hitlera, skupiła się na aspekcie wykorzystania pracy więźniów KL Gross-Rosen i ich tragicznego losu. Omawiając, głównie na podstawie źródeł zgromadzonych w Archiwum Muzeum Gross-Rosen
w Wałbrzychu wszystkie 13 obozów wchodzących w skład kompleksu, nazwanego tak samo jak tajemnicza budowla – „Riese”. W pracy zamieszczona jest również opracowana przez autorkę, lista nazwisk więźniów zmarłych w tych obozach.

Wizyta w Muzeum Gross-Rosen członków berlińskiej SPD

Opublikowane: 9 listopada 2003

9 listopada 2003 r. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy gościło 240 osobową grupę członków berlińskiej SPD na czele z Przewodniczącym Związku Krajowego SPD-Berlin Senatorem Peterem Striederem, Przewodniczącym Parlamentu Berlina Walterem Momperem oraz posłem do Bundestagu Klausem Uwe Brenneterem.
Goście zwiedzili teren byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i uczestniczyli w spotkaniach z byłymi więźniami tegoż obozu. Pod Pomnikiem-Mauzoleum odbyła się uroczysta manifestacja. Pamięć pomordowanych uczczono złożeniem wieńców, zapaleniem zniczy i minutą ciszy.


Ze strony niemieckiej głos zabrał Peter Strieder, który w swoim wystąpieniu nawiązując do wydarzeń „Nocy kryształowej” 1938 r., podkreślił konieczność pamiętania o Holokauście i wszystkich ofiarach II wojny światowej. Pamięć – to właśnie cel tej wizyty.
Po nim głos zabrał były więzień KL Gross-Rosen Andrzej Ochlewskiego, który rekapitulując swój pobyt w obozie stwierdził: „..Zachwiało to moją wiarę w wyższe wartości człowieka, jego umysłu i ewentualnie duszy…”.

Ambasador Szewach Weissa w Muzeum Gross-Rosen

Opublikowane: 15 października 2003

Gdy w styczniu 2001 r. prof. Szewach Weiss został mianowany Ambasadorem Państwa Izrael w Polsce, jednym z pierwszych jego kroków było odwiedzenia Wałbrzycha, z którym jest związany sentymentalnie, ponieważ spędził tu kilka powojennych miesięcy. Na zaproszenie Muzeum Gross-Rosen wziął wtedy również udział
w międzynarodowej konferencji na temat upowszechniania wiedzy o Holokauście i martyrologii narodów.

Obecnie, gdy okres jego pobytu w Polsce jako Ambasadora dobiega końca, ponownie przyjął zaproszenie Muzeum. 15 października 2003 r. odwiedził teren byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, składając wieniec pod Pomnikiem-Mauzoleum. Czcząc pamięć zmarłych i pomordowanych zapalił znicze przy polowym krematorium

„Ta pamięć to powinność pokoleń żyjących w pokoju…”

Opublikowane: 8 września 2003

W pierwszą niedzielę września 2003 r., w 64. rocznicę wybuchu II wojny światowej, jak co roku, na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, byli więźniowie tego obozu, władze państwowe
i samorządowe, mieszkańcy naszego regionu, kombatanci, młodzież zebrali się, aby wziąć udział w polowej Mszy Świętej i tym samym oddać hołd tym, którzy zginęli za Wolność Naszą i Waszą.

Wszystkich tych ludzi sprowadziła w to miejsce, nasiąknięte krwią tysięcy ofiar, nie tylko potrzeba wspólnej modlitwy, ale również potrzeba pamięci. „Tej pamięci – jak powiedział, w swoim wystąpieniu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Henryk Gołębiewski – którą jesteśmy winni żywym i umarłym. Ta pamięć, to powinność pokoleń żyjących w pokoju…”

Podczas uroczystej Mszy Świętej na terenie byłego obozu, uznanego za Diecezjalne Sanktuarium Martyrologium ofiar faszystowskiego totalitaryzmu, koncelebrowanej przez ks. bp. Tadeusza Rybaka został również poświęcony sztandar ufundowany przez członków Towarzystwa Opieki nad Byłym Obozem Koncentracyjnym Gross-Rosen – byłych więźniów tego obozu.

V Zlot Harcerzy RP z terenu Diecezji Legnickiej

Opublikowane: 7 września 2003

W dniach 4-7 września 2003 r. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy miał miejsce V Zlot Harcerzy RP z terenu Diecezji Legnickiej. Uczestnicy zlotu m.in. rozegrali turniej wiedzy o zamordowanym w Gross-Rosen, pierwszym Naczelniku Szarych Szeregów, Florianie Marciniaku. 100 harcerzy biorących, pod opieką ks. dr. Piotra Bojko, udział w zlocie, uczestniczyło również czynnie w polowej Mszy Świętej, odczytując Apel Poległych.

Otwarcie wystawy pt. „Już tylko pamięć”

Opublikowane: 12 czerwca 2003

12 czerwca 2003 r. o godz. 16 w salach ekspozycyjnych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się otwarcie w Krakowie, wystawy prac plastycznych Eugeniusza Molskiego, zatytułowanej „Już tylko pamięć”.
E. Molski, absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, uprawia malarstwo, ceramikę i rzeźbę ceramiczną. Prace swe prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Przeniesiona z Galerii „Szalom” w Krakowie, prezentowana wystawa jest refleksją autora na temat cierpienia, przemijania i historii. „Już tylko pamięć” pozostaje nam po świecie, który zmiotła nawałnica wojny. Świecie, wyobrażenie, którego za pomocą rzeźb i obrazów pełnych ekspresji, przedstawia Molski.

Delegacja Muzeum Gross-Rosen w Terezinie

Opublikowane: 18 maja 2003

18 maja br., jak co roku, na terenie Narodowego Cmentarza w Terezinie (Czechy) odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.
Na cmentarzu tym znajdują się groby tysięcy Żydów zmarłych w jednym z największych europejskich gett (Ghetto Theresienstädt) w latach 1941-1945 oraz ofiar więzienia gestapo Mala Pevnost i więźniów z pobliskiego obozu koncentracyjnego w Litomierzycach (Leitmeritz).
W uroczystości wzięli udział, oprócz gospodarzy, przedstawiciele krajów, których obywatele cierpieli i umierali w Terezinie.
Po złożeniu wieńców i wystąpieniu Prezydenta Republiki Czech Vaclava Klausa zebrani mogli wziąć udział w ekumenicznych modlitwach chrześcijan i żydów. Na zakończenie chór wykonał „Pieśń niewolników” z opery Giuseppe Verdiego „Nabucco”.

Delegacja Muzeum składa wieniec