K+  K-      A  A  A
brama

Ambasador Victor Ashe w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 19 czerwca 2007

19 czerwca br. ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Pan Victor Ashe odwiedził Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku. Szczególne zainteresowanie Pana Ambasadora wzbudził projekt architektoniczno-przestrzenny „Kamienne Piekło”, którego głównym założeniem ideowym jest upamiętnienie na terenie poobozowego kamieniołomu granitu katorżniczej pracy, cierpienia i śmierci tysięcy więźniów KL Gross-Rosen – jednego z największych i najcięższych obozów koncentracyjnych III Rzeszy. Projekt „Kamiennego Piekła” swym zakresem obejmuje także, równoległe w czasie, przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych na całym terenie byłego obozu koncentracyjnego a obecnego Muzeum Gross-Rosen. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, czynnego i w dużej mierze sprawczego, uczestnictwa Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen utworzonej przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. – najpierw w przejęciu przez Muzeum terenu kamieniołomu i jego uporządkowaniu, a następnie w stworzeniu przez NIZIO International Design projektu architektoniczno-przestrzennego.

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie Pana ambasadora Victora Ashe’a z przedstawicielami samorządowych władz województwa dolnośląskiego: przewodniczącym sejmiku wojewódzkiego Panem prof. Leonem Kieresem i wicemarszałkiem województwa Panem Piotrem Borysem oraz prezesem Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Panem Piotrem Koralem. Jednym z tematów rozmowy była krótka informacja na temat aktualnego stanu zaawansowania prac organizacyjno-wykonawczych projektu „Kamiennego Piekła” współrealizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Kamieniołomy Gross-Rosen i Muzeum Gross-Rosen. Realizacja projektu „Kamiennego Piekła” przebiegać będzie w latach 2007-2011.