K+  K-      A  A  A
brama

Wykonanie instalacji elektrycznej budynku byłej łaźni więźniarskiej na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a jego efektem jest wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie), która pozwoli włączyć ten obiekt do ogólnej trasy zwiedzania historycznych obiektów i terenu byłego obozu i udostępnić go zwiedzającym. W przyszłości zainstalowane oświetlenie pozwoli na zaaranżowanie ekspozycji muzealnej w/w obiekcie.