K+  K-      A  A  A
brama

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”
Zrealizowano ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, a jego efektem jest wykonana dokumentacja projektowa systemu instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru dla sześciu oryginalnych obiektów poobozowych znajdujących się na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. tj.

  • kasyna SS (gdzie zlokalizowana ma być centrala główna systemu)
  • bramy więźniarskiej
  • kuchni więźniarskiej
  • baraku tzw. francuskiego
  • łaźni więźniarskiej
  • tkalni

Dokumentacja ta pozwoli w  następnym etapie na wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru w/w obiektów w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.