K+  K-      A  A  A
brama

Tworzenie baz danych w ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”

Zadanie wykonano w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego.
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Gross-Rosen bierze udział w programie naukowo-badawczym „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”- utworzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej, a prowadzonym przez Fundację Ośrodka Karta, którego celem jest utworzenie ogólnodostępnej imiennej bazy danych zawierającej możliwie wszystkie nazwiska ofiary różnych represji pod okupacją niemiecką. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa możliwa była realizacja szeregu zadań wchodzących w program „Tworzenie baz danych w ramach programu «Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką»”.
W terminie 30.07 – 10.08.2007 r. przeprowadzono kwerendę w Bundesarchiv Ludwigsburg.
W czasie jej trwania przejrzano zespoły akt dotyczące obozu głównego Gross-Rosen i jego 40 filii, w sumie 151 jednostek archiwalnych. Z tego materiału wybrano 9231 stron. Materiał ten zawiera m.in.:

  • protokoły przesłuchań byłych więźniów KL Gross-Rosen dotyczące ich pobytu w tym obozie, ale także zbrodni, których byli świadkami,
  • imienne wykazy więźniów sporządzone po wojnie na potrzeby prowadzonych śledztw
  • listy transportowe
  • protokoły przesłuchań członków załogi KL Gross-Rosen i jego filii, a dotyczące zbrodni popełnionych w tym obozie.

W terminie 1.10. – 19.10.2007 r. przeprowadzono kwerendę w dwóch Rosyjskich Archiwach w Moskwie: Rosyjskim Państwowym Wojennym Archiwum oraz w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej. W wyniku tej kwerendy pozyskano m.in. wykazy więźniów, listy transportowe oraz kopie oryginalnych planów obozu. Muzeum.
W Instytucie Yad Vashem zakupiono 1000 stron kserokopii dokumentów Dokonano tłumaczeń z języków węgierskiego i herbajskiego wspomnień i relacji byłych więźniów KL Gross-Rosen. Wprowadzono do muzealnej, komputerowej bazy i zweryfikowano dane z 7.753 kartotek sporządzonych w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwum Muzeum.
W czasie w/w kwerend rozpoczęto opracowywanie pozyskanych dokumentów.
Zakupiono 3 nowe zestawy komputerowe.
Zapisano na płytach CD bazy danych z  informacjami o więźniach polakach KL Gross-Rosen i przesłano je do Fundacji Ośrodka Karta w celu włączenia do wspólnej, ogólnopolskiej bazy danych, dokumentującej straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.
Muzeum pozyskało cenne dokumenty dotyczące KL Gross-Rosen i losów jego więźniów.