K+  K-      A  A  A
brama

Remont elewacji frontowej i stropu arkad budynku dawnego kasyna SS obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”
(Priorytet 1-Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych).
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.