K+  K-      A  A  A
brama

Prace remontowo-konserwatorskie budynku dawnej tkalni więźniarskiej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

W roku 2008 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano zadanie pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie budynku dawnej tkalni więźniarskiej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”
Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (Priorytet 1-Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych). Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.