K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja drzew

Pod koniec 2003 r. dokonano ekspertyzy dendrologicznej uschniętego dębu rosnącego na skarpie nad „ścianą śmierci” miejscem rozstrzeliwań więźniów obozu i jeńców wojennych. Aktualnie znajduje się tu „Miejsce Upamiętnień”, a na lewo od niego: krematorium polowe, ruiny krematorium oraz miejsce wysypywania z krematorium prochów pomordowanych, nad którym rośnie rozległe drzewo czereśnia drugi, historyczny pomnik przyrody i „niemy świadek” śmierci tysięcy więźniów. Stała kontrola i opieka nad tymi obiektami stanowi jedno z priorytetowych zadań strategiczno-konserwatorskich. Od kilku lat opiekę tę pełni specjalistyczna firma usługowa EKO-TREK z Wrocławia. W listopadzie 2004 r. wykonała ona okresowe zabiegi konserwacyjne finansowane ze środków dotacji celowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego.